Bacterievuur

Omdat de groei nog goed is, blijft het gewas kwetsbaar. Zeker door de extreme buien van afgelopen dagen en de wind die daarop volgt. Het blijft daarom goed oppassen met bacterievuur. Het is raadzaam om bacterievuur gevoelige soorten, met name meidoord, te blijven beschermen.

Controleer je perceel op de aanwezigheid van bacterievuur en voorkom verspreiding. De verspreiding kan op verschillende manieren plaatsvinden. Een aantal factoren, zoals wind en wildschade kunnen niet worden voorkomen. Let daarom goed op de eigen maatregelen. Loop of rij alleen door het gewas als het droog staat en neem geen enkel risico als je twijfelt over een eventuele aantasting.

Om de gewassen uit voorzorg te beschermen, is het goed om meidoorn verplant, zaaigoed en bomen te spuiten met 1 liter Vacciplant + 1,5 kg Merpan + 2 liter Koper + 5 kg Bitterzout/ha. Wissel eventueel af met 5 liter Serenade + 2 liter Koper + 5 kg Bitterzout/ha of 3 liter OLF-Ag + 1,5 kg Merpan + 2 liter Koper + 300 gram Bitterzout/ha.