Wijzigingen middelenbeleid 20-1-2023

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Etiket Titus:

In de laatste nieuwsbrief van 2022 hebben we gemeld dat de herbicide Titus via een Kleine Uitbreiding Gewassen (KUG) een toelating in de boomkwekerij heeft gekregen. Dit door inspanning van de CEMP en de fabrikant Corteva.  Inmiddels is ook het etiket van Titus bekend.

 • Boomkwekerijgewassen (onbedekte pot- en containerteelt)
 • Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt):
  • Laanbomen
  • Klimplanten
  • Coniferen en kerstbomen
  • Sierheesters (inclusief rozen)
  • Heide soorten
  • Bos- en haagplantsoen
  • Vruchtbomen en -struiken
 • Vaste planten (onbedekte teelt)

Titus mag 1 keer per 12 maanden worden toegepast in een dosering van 30-40 gram per hectare. Omdat het om een kleine toepassing gaat (KUG), zijn er geen proeven uitgevoerd in genoemde gewassen en zal er eerst een proefbespuiting moeten worden uitgevoerd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door een bespuiting met Titus.

Toepassingsgebied Dosering/ha Maximaal l/kg per 12 maanden of teeltcyclus Aantal toepassingen per 12 maanden of teeltcyclus
Boomkwekerij onbedekt 30-40 kg 40 g 1
Boomkwekerij containerteelt onbedekt 30-40 kg 40 g 1
Vaste planten onbedekt 30-40 kg 40 g 1