Onkruidbestrijding

Voer een onkruidbestrijding uit wanneer de omstandigheden goed zijn en er geen winterbespuiting is ingezet. Globaal kan onderstaand schema aangehouden worden.

Waar in het najaar een onkruidbestrijding is uitgevoerd in combinatie met de bodemherbicide Devrinol, is afhankelijk van de gespoten combinatie nog geen nieuwe inzet nodig. Echter zien we momenteel op percelen waar alleen Devrinol ingezet is kieming van o.a. ereprijs, herderstasje, kleine brandnetel en kleefkruid. Dit komt door de relatief warme omstandigheden de laatste tijd. Waar bij controle deze onkruiden volop voorkomen is het nodig een correctiebespuiting in te zetten met een contactherbicide. Waar het perceel nu nog zuiver is na een bespuiting met Devrinol kan een vervolgbehandeling in maart ingezet worden.

Toepassingsgebied

 

Onkruidstadium

Advies

Opmerking

Diverse teelten

Gewas mag geraakt worden

Gras + klein onkruid

Bespuiting uitvoeren met: Kerb (2,5 l/ha) + AZ 500 (0,5 l/ha)

 

Diverse teelten

Gewas mag geraakt worden

Klein onkruid, geen/weinig gras

Bespuiting uitvoeren met: Devrinol (2,7 l/ha) + AZ 500 (0,5 l/ha)

 

Diverse teelten

Gewas mag geraakt worden

Gras* + groter onkruid

Bespuiting uitvoeren met: Kerb (2,5 l/ha) + Devrinol (2,7 l/ha) + AZ 500 (0,5 l/ha)

 

Diverse teelten

Gewas niet raken, afschermkap gebruiken

Gras + groter onkruid + kleine brandnetel / wilgenroosje

Onderdoor bespuiting met: Kerb (2,5 l/ha) + Devrinol (2,7 l/ha) + AZ 500 (0,5 l/ha) + MCPA

I.v.m. MCPA vanaf 10 graden Celcius.

Zaaibedden

 

Grasbosjes + (kleine brandnetel) + (kleine onkruiden)

Centurion Plus (1,5 l/ha) + Fulvic (1,5 l/ha)

Vervolgactie op overige onkruiden/brandnetel infraroodbrander inzetten.

Nachttemperatuur boven 5 graden Celcius.

Zaaibedden

 

Kleine brandnetel / kleine onkruiden

Vanaf 10 dagen na behandeling met Centurion infraroodbrander inzetten.

Rijsnelheid 2-3 km/u afhankelijk van zaaidiepte en onkruidgrootte.