Mogelijkheden glyfosaat

Door de wijziging van de verschillende glyfosaat-etiketten (waaronder Roundup Ultimate) is het in de boomkwekerij niet meer toegestaan een toepassing uit te voeren zoals je gewend was.

Voor de boomkwekerij staat er slechts nog een pleksgewijze-toepassing op het etiket met een zeer beperkte dosering per hectare. Pleksgewijs betekent een toepassing op maximaal 10% van de perceelsoppervlakte. Een strokentoepassing of toepassing tussen het gewas is dus niet meer mogelijk. Door Bayer wordt er wel gewerkt aan een uitbreiding van het etiket van Roundup Dynamic met een strokentoepassing. Dit zal op zijn vroegst eind dit jaar gerealiseerd kunnen zijn.