Grondmonsters nemen

In de winterperiode is het een goed moment om grondmonsters te nemen voor de vaststaande en nieuw in te planten percelen.

Dit kan bij diverse laboratoria worden gedaan afhankelijk van voorkeur. Veelal wordt gewerkt met Eurofins. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld Fertilab. Dit laboratorium werkt volgens de beschikbaarheid methode die in kaart brengt wat er voor de plant beschikbaar komt tijdens het groeiseizoen.

Fosfaatdifferentiatie

Bij een lage fosfaattoestand van de grond mag er meer fosfaat worden aangevoerd. Deze extra fosfaatruimte, de zogeheten fosfaatdifferentiatie is afhankelijk van een bodemmonster. Dit moet voorafgaande aan de monstername worden aangegeven omdat deze monsters met GPS moeten worden gestoken volgens accreditatie.