Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Botector

Botector heeft een uitbreiding gekregen via een NL-KUG voor o.a. de volgende teelten:

 • boomkwekerijgewassen, opkweek en vermeerderingsteelt
 • boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)
 • laanbomen (onbedekte teelt)
 • klimplanten (onbedekte teelt)
 • coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)
 • sierheesters inclusief rozen (onbedekte teelt)
 • heide soorten (onbedekte teelt)
 • bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)
 • vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)
 • vaste planten, opkweek en vermeerderingsteelt
 • vaste planten.

De schimmel Aureobasisium Pullulans is een snel groeiende schimmel die Botrytis geen kans geeft om te groeien mits er preventief wordt gespoten. Wanneer de plant al is aangetast door Botrytis dan is de werking onvoldoende.

Bio 1020

Vanwege productieproblemen werd vorig jaar Bio 1020 door Bayer van de markt gehaald. Daardoor werd de toelating een slapende toelating. Onlangs is bekend geworden dat er een nieuwe producent is gevonden en dat begin 2023 weer voldoende product kan worden uitgeleverd. Bayer zal dit ook met de potgrondbedrijven delen, zodat je begin volgend jaar weer volop Bio 1020 kan inzetten. Voor bedrijven met taxuskever-problematiek is dit goed nieuws. Het advies bij doormengen in potgrond is 0,5 kg/m3. Voor plantgatdosering in de vollegrond geldt 12,5 kg/ha.

Movento/Batavia

Het was al langer bekend dat beide middelen met de actieve stof spirotetramat komen te vervallen. De data van uitverkoop en opgebruik zijn nu bekend. De uitverkooptermijn is tot 30-10-2024 en de opgebruiktermijn tot 30-10-2025. Tot die tijd kan het middel nog steeds volgens het etiket worden ingezet.