Onkruidbestrijding

Het najaar is druk geweest met afleveren, maar is ook behoorlijk groeizaam geweest, waardoor onkruid nog lang is doorgegroeid. Op sommige percelen is dat terug te zien.

Omdat Roundup- enf Glyfosaat-merknamen behoorlijk beperkt zijn, is het belangrijk om de strategie aan te passen. Nu de temperatuur laag is, is het perfect weer om Kerb in te zetten. We raden aan om dit in combinatie met AZ 500 te doen. Beide middelen kunnen in deze tijd worden ingezet op bevroren ondergrond. Zeker wanneer er op korte termijn neerslag komt. Bestaand onkruid wordt dan deels meegenomen. Staat er veel gras, dan is de inzet van Kerb perfect, om Roundup niet nodig te hebben. Wanneer er groter onkruid staat, zoals kruiskruid, muur, Canadese fijnstraal en wilgenroosje, dan kan er nog met Primus worden gespoten. Echter moet het voor Primus minimaal 5 oC zijn. In de periode van vorst raden we af om Primus in te zetten omdat de werking dan zal tegen vallen.

Staat er toch teveel onkruid en weinig gras, dan kan er beter gewacht worden op hogere temperatuur en onderdoor gespoten worden met 99 ml Primus + 2,7 liter Devrinol + 0,5 liter AZ 500 + 1 liter Codacide/ha

Heb je het afgelopen jaar veel problemen gehad met moeilijke onkruiden zoals ooievaarsbek, wilgenroosje en kleine brandnetel, dan is het ook mogelijk om nu Valdor Expert in te zetten. Valdor Expert heeft een bestrijdende werking op deze onkruiden. Wel is het belangrijk om voor de overige onkruid Primus toe te voegen.

 

Onkruiden

Toepassing

Contactherbicide

Bodemherbicide

Vnl. grassen met wat muur

Onderdoor toepassen winter

 

2,5 liter Kerb + 0,5 liter AZ 500 + 1 liter Codacide/ha

Grassen en grotere onkruiden

Onderdoor toepassen > 5 graden oC

99 ml Primus + 0,6 liter Oblix/ha

2,5 liter Kerb + 0,5 liter AZ 500 + 1 liter Codacide/ha

Beetje breedbladige onkruiden

Onderdoor toepassen

99 ml Primus/ha

2,7 liter Devrinol + 0,5 liter AZ 500 + 1 liter Codacide/ha

Moeilijke onkruiden ooievaarsbek, akkerviooltje, wilgenroosje

Onderdoor toepassen

99 ml Primus + 0,6 liter Oblix/ha

330 gram Valdor Expert/ha (alleen als gewas minimaal 1 jaar vaststaat)