Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Op dit moment zijn er geen wijzigingen in gewasbeschermingsmiddelen te vermelden. Wel willen we een aantal middelen onder de aandacht brengen.

Fusilade Max

Fusilade Max (12519 W4) heeft een uitverkooptermijn tot 30-06-2023 en een opgebruiktermijn tot 30-12-2023. Voor de boomkwekerij is deze datum het einde voor het gebruik van Fusilade Max. Het middel blijft wel op de markt voor de groententeelt onder het W5-etiket. Zorg ervoor dat het middel met het W4-nummer wordt opgebruikt voor 30-12-2023. In veel gevallen kan als alternatief Centurion Plus worden ingezet. Let wel op de veiligheid in de gewassen van beide middelen.