Onkruidbestrijding

Met de droge omstandigheden is een chemische onkruidbestrijding lastig geworden. Daarom is op veel bedrijven volop mechanisch gewerkt, met goed resultaat. Echter zijn er altijd grondsoorten en teelten waar dat niet goed wil lukken. Belangrijk is dan om te voorkomen dat onkruid gaat zaaien. Als het op kleigrond uit de hand loopt, is het raadzaam om het onkruid te maaien en pas te spuiten als het geregend heeft en het onkruid groeizaam staat. 

Wanneer deze week de voorspelde neerslag komt, is er een nieuwe kans om onkruid chemisch aan te pakken. Er kan dan tevens gespoten worden met bodemherbiciden. Voor nieuwe opplant van bos en haagplantsoen is het nog te vroeg om nu af te spuiten, tenzij het om de meidoorn gaat of grotere maten.

Advies

Gewas

Toepassing

Contactherbicide/ha

Bodemherbicide/ha

Laanbomen en spillen waar is gerooid

Volvelds

1 liter MCPA + 0,6 liter Oblix

4 liter Wing P + 1 liter Robbester*

Coniferen

Onderdoor toepassen

1-1,5 liter MCPA + 0,6 liter Oblix

1,67 liter Springbok + 1 liter Robbester

Heesters en Rozen

Onderdoor toepassen

3 liter Corzal + 0,6 liter Oblix

1 kg Goltix + 1,67 liter Springbok
+ 1 liter Robbester

Bos en haagplantsoen 1+2, 2+0 eventuele correctie

Onderdoor toepassen

1-1,5 liter MCPA + 0,6 liter Oblix

0,3 liter Sencor + 1,67 liter Springbok
+ 1 liter Codacide/ha

Nieuwe opplant bos en haag als alternatief op mechanische onkruidbestrijding

Onderdoor toepassen

3 liter Corzal + 0,6 liter Oblix + 0,6 liter Vivendi

1 kg Goltix/ha Sierheesters en rozen of
1,67 liter Springbok + 1 liter Robbester