Groenbemesters

Nu de grond is bekomen van de extreme hoeveelheden neerslag, wordt het tijd om groenbemesters te zaaien.

Vorig jaar zijn er goede ervaringen opgedaan in Tagetes met het voor opkomst spuiten van het middel Fresco. Door deze bespuiting wordt de eerste onkruiddruk weggehaald en hoeft het zelfs niet meer nodig te zijn om tijdens de teelt nog te moeten corrigeren. Een uitkomst voor de soms slechte spuitomstandigheden.

Advies

  • Spuit direct na zaaien 2,5 liter Fresco/ha. Na het spuiten ongeveer 15 mm beregenen. Bij Fresco hoeft geen uitvloeier worden toegevoegd.


Verder kunnen er ook andere groenbemesters worden gezaaid. Het is echter de vraag wanneer je de grond weer wilt gebruiken voor de teelt. Als er nu wordt gezaaid, dan zal er ook moeten worden beregend. Als de mogelijkheid bestaat om nog te wachten op ander weer, dan heeft dat de voorkeur. Met de droge omstandigheden is de onkruidconcurrentie groter en is er extra inspanning nodig voor beregening.