Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Thiovit Jet

Op 31 juli eindigt de gebruiksperiode van Thiovit Jet. Voor Kumulus S is de termijn voor 1 juni afgelopen. Houd hier rekening mee in het meeldauwschema. Het is mogelijk om bladzwavel te spuiten. Bladzwavel staat geregistreerd als bladmeststof, maar laat een soortgelijke werking zien. Houd wel rekening met de verschillende gehaltes van elementair zwavel. Het gehalte elementair zwavel ligt bij spuitzwavels hoger dan de vloeibare formuleringen. Bladzwavel dient als bladmeststof te worden ingezet.