Trips

Tijdens de warme periode is er op sommige percelen een grote ontwikkeling van trips geweest. Er zijn gewassen die niet veel hinder ondervinden van een tripsaantasting, maar in Ligustrum is de impact soms groot. Het blad wordt dusdanig aangetast dat het gaat vallen. Het gevolg is dat de groei soms uit het gewas gaat. Dat zien we op dit moment terug op een aantal percelen met Ligustrum ovalifolium. Wanneer het blad nader wordt bekeken, dan zien we wit-grijze puntjes en streepjes op het blad. Dit is de schade die trips achterlaat. Op het blad zijn dan soms meerdere tripsen terug te vinden.

 

Controleer naast Ligustrum ook Laurier, Osmanthus, Prunus Nigra en Crataegus 'Splendens'. Indien het gewas weinig hinder ondervindt, omdat het voldoende lengte heeft, is er geen bespuiting nodig. Bij misvorming van de groeipunt of bij bladschade, is het raadzaam om hier iets aan te doen. De volgende middelen hebben in de buitenteelt een werking op trips: Vertimec Pro, Tracer (alleen sierheesters), Decis (alleen neerwaarts gespoten), Sivanto prime, Gazelle, Movento en Batavia. Ook middelen als Raptol, NeemAzal en Flipper hebben een werking op trips. Wanneer er met deze middelen wordt gespoten, is het belangrijk om suikerwater aan de spuitvloeistof toe te voegen zoals Biosweet. Gezien de hoge druk in bepaalde gewassen, moet de bespuiting binnen 7 dagen worden herhaald.