Hagelschot in Prunus

De laatste weken is het jonge schot volop ontwikkeld. De gewassen beginnen forser te worden. Daardoor kan het zijn dat het gewas te lang nat staat. Op sommige percelen is de druk van hagelschot hoog. Dat blijft op dit moment nog wel beperkt tot het oude blad. Maar met een beetje neerslag of beregening kan het al voldoende zijn om de aantasting te verspreiden. Houd daarom op het jong groeiende gewas een interval van 7 dagen aan om zeker te zijn van een goede bedekking voor  de regen. Daarnaast zal de plant versterkt moeten worden om weerbaar genoeg te zijn. Het advies is om voor de regen te spuiten met 2 liter Merplus + 1,5 liter Koper + 5 liter Zwavel + 3 kg Agroleaf Power Calcium + 0,5 liter Bond/ha. Na de regen zou gespoten kunnen worden met 1,5 liter Pitcher + 1,5 liter Koper + 5 liter Zwavel + 3 kg Bitterzout + 0,5 liter Mangaannitraat + 0,5 liter Bond/ha.