Echte meeldauw

Op dit moment lijkt de groei wat af te nemen. De wind van de laatste dagen en de koudere nachten zijn daar de oorzaak van. Wel is er de laatste weken een hoge druk van echte meeldauw geweest. In met name beuken is op het jonge blad soms een grote aantasting van echte meeldauw geweest. Naast beuken zijn ook Quercus robur en petrea soms behoorlijk geïnfecteerd. Zeker nu er jong schot is, is het belangrijk om dit curatief aan te pakken.

Advies

  • 0,5 liter Topaz + 5 liter Zwavel + 3 kg Karma + 3 kg Bitterzout/ha

Wanneer de meeldauw goed onder controle is, dan kan er alleen met Flint en Zwavel en Agroleaf Power calcium worden gespoten. Is er toch meer meeldauw, dan kan er met Luna Privilege met zwavel, Karma en bitterzout worden gespoten.