Cylindrocladium en buxusrupsen

Op de teelt van Buxus heeft het weer ook zijn effect. Op de percelen waar in augustus tot september is gesnoeid, is volop groei te zien. Op sommige percelen zien we nieuwe aantastingen van Cylindrocladium. Over het algemeen kan worden gesteld dat op percelen waar een aantal keer achter elkaar is gespoten tegen de rupsen, de aantasting goed is bestreden. Controleer de gewassen nog wel op aanwezigheid van rupsen. Als het de komende periode kouder gaat worden, gaan de rupsen als rups in diapauze (winterrust). Na de winter komen ze in april weer tevoorschijn en beginnen ze weer te vreten.

Met de dalende temperatuur gaat de cylindrocladiumdruk omlaag. Onder de 15 graden staat de verspreiding stil. Om een recente aantasting aan te pakken en het gewas te bedekken, is het raadzaam om nog één keer te spuiten met de volgende mix:

  • 1,4 liter Spirit/Phantom + 2 liter Koper + 5 kg Bitterzout + 0,5 liter Bond/ha. Indien er nog rupsen zijn, is het advies om 0,2 liter Tracer/ha toe te voegen.