Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Allstar (15556 W6)

Er is een uitbreiding gekomen van het middel Allstar in de strijd tegen Rhizoctonia. De uitbreiding is in de vaste plantenteelt. Boomkwekerij onbedekte teelt stond al op het etiket. Allstar moet door middel van een veurbehandeling worden toegepast met een dosering van 0,8 liter/ha. Op het etiket staat 1 toepassing per 12 maanden.

 

Flipper Plus (15184 W1)

De uitbreiding van het etiket van Flipper Plus is een welkome aanvulling. Tot vorig jaar november mocht het vergelijkbare middel Flipper nog worden gebruikt zowel in de bedekte als onbedekte teelt van de boomkwekerij. Het middel viel toen onder de RUB-regeling. Met de uitbreiding is voor een aantal teelten mogelijk om het middel op basis van kaliumzouten weer te gebruiken. Flipper Plus is te vergelijken met Neudosan. Dosering en aantal toepassingen zijn op dit moment nog niet bekend. Flipper Plus mag in de volgende teelten worden ingezet:

  • Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)
  • Vaste planten (bedekte teelt)

 

Aanvulling herbicidelijst

Roundup Dynamic (16394 W1): bij de vorige nieuwsbrief hebben we de lijst met alle toegelaten herbiciden meegestuurd. In het overzicht was 1 toepassing van Roundup Dynamic niet meegenomen. Het gaat om de laatste uitbreiding waar 2 toepassingen als strokenbehandeling op het etiket zijn opgenomen. Per toepassing mag er 1 liter/ha worden toegepast. Dit is weinig, maar op klein onkruid kan dit wel voldoende zijn, mits er minder dan 200 liter water/ha wordt gebruikt. Ook in LVS wordt dermate weinig water gebruikt, zodat de dosering ook laag gehouden kan worden.

Bekijk hier de meest recente versie van de herbicidelijst: 

Beperkingen etiketten

Op dit moment zijn er twee middelen die, gezien de tijd van het jaar, beperkingen hebben:

  • Wing P/Bodemschoon: voor alle teelten, behalve laanbomen en spillen mag vanaf 1 april tot 1 november niet worden gespoten met deze beide bodemherbiciden. In laanbomen en spillen mogen beide middelen 1 keer worden ingezet.
  • Boxer: deze nieuwe bodemherbicide met toelating in laanbomen, spillen, coniferen en kerstbomen, vruchtbomen en -struiken heeft ook een beperking in tijd op het etiket. Het mag uitsluitend in de maand maart worden ingezet. Omdat het weer in die maand niet geschikt was om veel te spuiten, is er helaas weinig ervaring opgedaan. Gebruik het nu niet meer.