Bemesting

Het is nog vroeg in de tijd, maar omdat de groei van de gewassen op gang komt, is het aan te bevelen om nu al te bemesten. Dit kan op basis van een bodemanalyse.

Als er geen recente analyse is, kan eventueel een oudere gebruikt worden, maar dan weet je de status van de voedingselementen niet. Om snel een uitslag te hebben kan er worden gekozen voor een analyse die alleen de beschikbaarheid van de voedingselementen weergeeft. Een nitracheck geeft alleen een beeld van stikstof. Ook dit is waardevol, maar het is ook belangrijk om de situatie van alle hoofd- en ook sporenelementen te weten. De beste methode is die van Fertilab, de Fertilyse BD01.

Uit de meeste bodemanalyses die in het voorjaar worden genomen, zien we vaak dat zwavel laag is. Het is belangrijk om zwavel vroeg in het teeltseizoen te strooien. Zwavel zit in veel meststoffen zoals Calcifert Sulfer, Kieseriet, Patentkali, Kalisulfaat, Entec en KAS.

De keuze voor de meststof moet gekoppeld zijn aan de behoefte van het gewas. Is een gewas vroeg gaan groeien, dan zal er ook snel voeding nodig zijn. Kijk daarom naar de afgiftesnelheid van de meststof. Let ook op sporenelementen. Bijvoorbeeld borium is belangrijk om vroeg in het voorjaar te geven aan het gewas. Dit kan via een bodemtoepassing, maar moet daarna wel inregenen. Het kan ook via het gewas, maar dan moet je opletten met de dosering en kun je beter kleine beetjes geven in meerdere toepassingen.