Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

Primus: het heeft lang geduurd, maar de systemische bladherbicide Primus heeft via de Kleine Toepassing een uitbreiding gekregen voor meerdere boomkwekerijgewassen. Primus is een goed middel dat werkzaam is op moeilijke onkruiden zoals wilgenroosje, kleine brandnetel, kamille, kruiskruid en distelachtige. Omdat Primus vanaf 5 oC werkzaam is, kan deze in het najaar of vroege voorjaar goed van pas komen. Deze herbicide had al een toelating in grasachtige groenbemesters en nu ook in de boomkwekerij in onderstaande gewasgroepen. Voor het volgende teeltseizoen gaan we hier concreet mee te maken krijgen.

  • Boomkwekerijgewassen (pot en containerteelt, onbedekt)
  • Laanbomen (onbedekte teelt)
  • Klimplanten (onbedekte teelt)
  • Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)
  • Sierheesters (inclusief rozen) (onbedekte teelt)
  • Heide soorten (onbedekte teelt)
  • Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)
  • Vruchtbomen en struiken (onbedekte teelt)
  • Vaste planten (onbedekte teelt)

Sluggo PRO: is een nieuw toegelaten slakkenmiddel op basis van ijzer(III) fosfaat in sierteeltgewassen.