Gewassen afharden en bladval

Nu het rooiseizoen in volle gang is, komt het niet altijd goed uit als de gewassen nog groeien.

Nu het rooiseizoen in volle gang is, komt het niet altijd goed uit als de gewassen nog groeien. Het is lastig om een groeiend gewas te remmen en zelfs stil te zetten. Als ondersnijden niet meer helpt, is het nog mogelijk om meerdere keren met Koper te spuiten en de dosering steeds te verhogen.

Spuit wekelijks met onderstaand schema:

  • Week 40: 3 liter Koper + 5 kg Bitterzout/ha
  • Week 41: 4 liter Koper + 7,5 kg Bitterzout/ha
  • Week 42: 5 liter Koper + 10 kg Bitterzout/ha
  • Week 43: als de eindknop is gevormd: 10 liter Cul 900 + 75 ml Agral Gold/ha
    Veel water gebruiken en spuit op een warme dag.

Als de eindknop al is gevormd, is het nog mogelijk om het blad eraf te spuiten. Dit kan niet bij alle soorten. Vooral rosaceae laten dit toe. Spuit bij een afgehard gewas met 10 liter Cul 900 + 75 ml Agral Gold/ha. Spuit alleen bij mooi weer na het toepassen.