Bacterievuur nog actief

In sommige percelen met meidoorn is gedurende de zomer bacterievuur actief geweest.

Door streng erop toe te zien en aantastingen ruim weg te knippen, was het redelijk beheersbaar op verschillende bedrijven. Nu het rooiseizoen begint, is het lastig om hiermee om te gaan omdat de aantastingen voortduren. Ook zien we nog groei op sommige percelen met meidoorn. Dit betekent dat de controle en de aanpak nog zeker van belang is. Controleer deze percelen meerdere keren per week. Let goed op voor verspreiding omdat gewassen langer nat staan. Knip de aantastingen weg en ontsmet het gereedschap met spiritus of alcohol. Rij zo min mogelijk door het gewas.

Advies

Spuit voor het knippen met 5 liter OLF-AG + 2,5 liter Koper + 5 kg Bitterzout/ha. Herhaal dit binnen 7 dagen als er een aantasting actief is.