Wijzigingen middelenbeleid 10-03-2023

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

In de laatste vergadering van het Ctgb zijn er weer wijzigingen in het middelenbeleid besloten. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Laudis

Laudis is via het fonds Kleine Toepassing voor de boomkwekerij beschikbaar gekomen. Het is een contactherbicide afkomstig uit de maisteelt. Zoals vanuit de maisteelt bekend is, worden er tankmixen gemaakt om al het onkruid weg te krijgen. Er komen steeds meer middelen tot onze beschikking die selectief werken. Het etiket van Laudis is in een LDS-systeem. Dat wil zeggen dat in dit geval 4 keer met een interval van 7 dagen met 0,1 liter/ha gespoten mag worden. De dosering is beduidend lager dan in de maisteelt waarin doorgaans 1,5 liter/ha gespoten wordt. De vraag is of we met deze dosering wat kunnen. Daarnaast is nog niets bekend over de gewasveiligheid. Dit risico ligt volledig bij de toepasser van het middel. Wanneer toch met Laudis gespoten wordt, dan zal er op heel klein onkruid gericht moeten worden. Laudis heeft een goede werking op o.a. melde soorten, zwaluwtong, zwarte nachtschade, akkerviooltje, perzikkruid, papegaaiekruid en hanepoot. Er is een mogelijkheid om voor de boomteelt ook een tankmix te maken om overig onkruid wat niet wordt bestreden ook te bestrijden. Zo wordt gras niet goed bestreden en kan Laudis worden gemengd met Centurion Plus. Ook kan er worden gemengd met Primus of Titus. Laudis is in de volgende teelten toegelaten:

  • Laanbomen (onbedekte teelt)
  • Klimplanten(onbedekte teelt)
  • Sierheesters (inclusief rozen) (onbedekte teelt)
  • Coniferen en kerstbomen) (onbedekte teelt)
  • Heide soorten (onbedekte teelt)
  • Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)
  • Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)
  • Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)

 

Ingetrokkken gewasbeschermingsmiddelen Uitverkooptermijn  Opgebruiktermijn
Cropguard Propyzamide 400 (15108 N) 27-07-2023 27-07-2024
CropGuard Abamectin (15399 N) 31-07-2023   31-07-2024
CropGuard Metribuzin 600 SC (15831 N)  31-07-2023   31-07-2024
Ridomil Gold (12281 W1) 24-06-2023  24-03-2024

Syngenta (toelatingshouder Ridomil Gold) heeft het Ctgb verzocht om de toelating van Ridomil Gold in te trekken. De reden is te vinden in een onacceptabele stof in de formulering. Er wordt achter de schermen gewerkt aan een nieuwe formulering die, zoals Syngenta hoopt, voordat het opgebruik is verlopen, op de markt zijn. De nieuwe toelating zal in het wettelijk gebruiksvoorschrift beperkt zijn tot de bedekte, niet grondgebonden teelt. Een heel verlies voor de sector!

Vanaf 4 maart 2023 verandert ook het etiket van Touchdown Quattro naar het W3 etiket.

Touchdown Quattro

 

 

12552 N

W2

W3

Toepassingsgebied

Methode

Dosering/ha

Aantal/jaar

Maximale dosering/ha

Maximale dosering/ha/jaar

Sierteelt

Pleksgewijs

1-2%

1

0,6 liter

0,3 liter

Sierteelt

Aanstrijken

33%

1

6 liter

2 liter

Grasachtige groenbemesters

Doodspuiten

1-3 liter

1

3 liter

2 liter

Tijdelijk onbeteeld

 

2-6 liter

1

6 liter

2 liter