Onkruidbestrijding

Omdat in december en januari geen mogelijkheid is geweest om een winterbespuiting uit te voeren, hebben meerdere bedrijven in februari gespoten.

Vooral op bedrijven met zaaibedden zien we dat terug. De zaaibedden beginnen nu volop op te komen en daar is weinig meer mogelijk. Alleen op grove zaden en dieper gezaaide gewassen is er nog een mogelijkheid om onkruid weg te branden en eventueel aan te vullen met een bodemherbicide. Op percelen waar nu nog veel onkruid staat en waar nog geen bespuiting is uitgevoerd, wordt het hoog tijd om na de regen dit aan te pakken. Omdat het nu later in de tijd wordt, is het niet zinvol om Kerb als grassenbestrijder in te zetten. In die situatie zal met een grassenmiddel moeten worden ingegrepen. Of, als het zaaibedden betreft, mag dat met Roundup Dynamic. Verder kan er Primus worden ingezet, mits het boven de 5 graden is. Naast het bestrijden van onkruid, is het ook goed om nog een bodemherbicide toe te voegen. Nu er voldoende vocht in de bodem zit en de lichtintensiteit nog laag is, kan er nog wel met Devrinol + AZ500 worden gespoten. Kerb kan wel als bodemherbicide worden toegevoegd wanneer er gras voorkomen moet worden. Wordt het later in de tijd en komen er meer drogende omstandigheden, dan raden we aan om Wing P in te gaan zetten. Let wel op dat dit voor alle teelten, behalve laanbomen, voor 1 april is ingezet. Hieronder een overzicht van onkruidbestrijding voor de komende tijd.

Advies

Gewas

Toepassing

Contactherbicide

bodemherbicide

Laanbomen en spillen

Strokentoepassing

99 ml Primus 1,5 l Centurion Plus/ha

2,7 l Devrinol SC + 0,5 l AZ 500 + 1 l Codacide/ha of

4 l Wing-P/bodemschoon + 1 l Codacide/ha

Kerstbomen

onderdoor toepassing

1,4-2,1 l Roundup Dynamic + 0,3 l Robbester/ha

2,7 l Devrinol + 0,5 l AZ 500/ha of 4 l Wing-P + 1 l Codacide/ha

Coniferen

Onderdoor toepassen

99 ml Primus + 1,5 l Centurion Plus/ha

2,7 l Devrinol + 0,5 l AZ 500/ha of
4 l Wing-P + 1 l Codacide/ha

Heesters en Rozen

Onderdoor toepassen

99 ml Primus + 1,5 l Centurion Plus/ha

2,7 l Devrinol + 1 kg Goltix/ha of 3 l Wing-P + 1 kg Goltix + 1 l Codacide/ha

Bos en haagplantsoen 1+2, 2+0

Onderdoor toepassen

99 ml Primus + 1,5 ltr Centurion Plus/ha

2,7 l Devrinol + 0,5 l AZ 500/ha of 4 l Wing-P + 1 l Codacide/ha

Najaarsopplant

Onderdoor toepassen

99 ml Primus + 1,5 l Centurion Plus/ha

2,7 l Devrinol + 0,5 l AZ 500/ha of
4 l Wing-P + 1 l Codacide/ha

Zaaibedden grove zaden voor opkomst

Volvelds toepassen

1,4-2,1 l Roundup Dynamic + 99 ml Primus + 1,5 l Fulvic/ha

Bodemherbiciden afhankelijk van het gewas

Voor opplanten of zaaien

Volvelds toepassen

1,4-2,1 l Roundup Dynamic +
1,5 l Fulvic/ha

Geen bodemherbicide