Mest aanvoeren

Voor het aanvoeren van mest moet je rekeninghouden met veranderingen. Voorheen verzorgde de intermediair het transport en kreeg je de weegbonnen en later de analyserapporten thuis.

Vanaf 1 maart komt het papieren Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) te vervallen. Dit wordt vervangen door het digitale rVDM. Dat wil zeggen dat er meer registratie nodig is. Wanneer je mest aanvoert via de intermediair, zal je een digitale weegbon moeten goedkeuren. Dat kan via een e-Herkenning. Hiervoor moet je je aanmelden via E-CertNL. Dit is eenmalig. Wanneer je geregistreerd bent bij E-CertNL, kan je alle leverbonnen goedkeuren. Wanneer je drijfmest aanvoert, moet je 24 uur van te voren het perceel registreren in mijn RVO. Drijfmest mag dit jaar vanaf 16 februari worden aangewend op boomkwekerijpercelen. Boomkwekerij is aangemerkt als vroege teelt. Voor vaste mest geldt nog steeds dezelfde regel als voorheen. Je mag een jaar rond steekvaste mest aanvoeren, mits er gelijk op wordt geplant.

 

Lees meer over E-CertNL.