Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Vanaf 1 maart is het mogelijk om de gecombineerde opgave voor het jaar 2023 in te vullen. Voor dit jaar zijn er een aantal zaken veranderd.

Wijzigingen

  • Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is meer geïntegreerd in het mestbeleid. Door extra informatie in te vullen krijg je het zogenaamde GLB geld. Deze is opgebouwd uit de basispremie en vanaf dit jaar ook met extra gelden wanneer er extra conditionaliteiten (GLMC’s) worden toegepast, zoals de eco-regeling en extra betaling jonge landbouwers.
  • Grondgebruik: dit scherm heet nu 'Regelingen per perceel'. Er is dit jaar ook een vraag over ander grond opgeven. Daarbij moet je denken aan erf, gebouwen, vijvers, wegen en onvruchtbare grond die niet wordt gebruikt.
  • Wanneer je percelen in gaat tekenen, wordt het zichtbaar welke bufferstrook er op het perceel ligt. Mocht dit niet kloppen met de praktijksituatie, dan kan je aangeven waarom je het er niet mee eens bent.
  • Beregening en drainage: vanaf dit jaar worden hier vragen over gesteld. Voor beregening moet je aangeven hoeveel je beregend hebt op betreffende perceel.
  • Machines en precisielandbouw: dit is nieuw in 2023. Er worden vragen gesteld over het gebruik van machines en precisielandbouw in 2022. Bijvoorbeeld over tractoren en hun vermogen. Ook worden er vragen gesteld over systemen en technieken die worden ingezet om de gewassen te verzorgen.
  • Er is geen extra e-Herkenning of TAN-codes meer nodig: e-Herkenning of TAN-codes zijn niet meer nodig.

Deelname aan het GLB is vrijwillig. Er zit ook een keerzijde aan het geld wat je krijgt. Je ontkomt er echter niet aan om de regels binnen het 7e AP te volgen, waar bufferstroken belangrijk zijn.