Wijzigingen middelenbeleid

Hierbij een actueel overzicht van de wijzigingen.

In de laatste vergadering van het Ctgb zijn de volgende wijzigingen van het middelenpakket bekendgemaakt:


Oroganic 

Oroganic (15959 N) heeft een uitbreiding gekregen op het etiket voor boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) en vaste planten (bedekte teelt). Oroganic is een insecticide met een contactwerking. Dit betekent dat het insect geraakt moet worden.

Vertimec Pro

Vertimec Pro (15315 W1) heeft een uitverkooptermijn tot 01-08-2023 en een opgebruiktermijn tot 01-01-2024. Vertimec Gold blijft toegelaten voor de bedekte teelt van boomkwekerijgewassen, maar wel met de nodige restricties op het etiket in verband met het maximale gebruik van de actieve stof abamectine. Als alternatief kan voor roestmijt of spint gespoten worden met Milbeknock. Dit middel is toegelaten in de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten. De dosering is 0,5 liter/ha met maximaal twee toepassingen per jaar. Milbeknock is aanzienlijk duurder dan Vertimec Pro. De werking is zeker zo goed en het voordeel is dat Milbeknock niet wordt afgebroken door UV-licht. Movento en Batavia hebben ook een goede nevenwerking op roestmijt. Daarvoor moet je wel een goed groeiend gewas hebben.