Spint

Na de warme periode is spint nog meer een item geworden. Naast de aanwezigheid in Picea en Tilia komt spint ook steeds meer voor in Buxus en Laurier. Daarbij is het van belang om de gewassen goed na te kijken. Zeker waar niet meer geknipt of gemaaid gaat worden, blijft het laatste schot zichtbaar en dus ook de spintschade. Indien er spint wordt gevonden, zal er moeten worden ingegrepen met een van de onderstaande middelen.

Middel

Stadia

Bonenspint

Fruitspint

Sparrenspint

Roestmijt

Apollo

Ei + 1e larve

+

++

+

+/-

Floramite

Alle stadia

++

-

+

-

Milbeknock

Alle stadia

++

++

++

+

Nissorun

Ei + 1e larve

++

++

++

-

Scelta

Alle stadia

++

++

++

-

Vertimec Pro

Larve - mijt

++

++

++

++

++ goede werking;  + goede tot redelijke werking; +/- redelijke tot matige werking; - geen werking


Bij een ernstige aantasting is het van belang om de bespuiting na 7 dagen te herhalen. Let goed op de keuze van de middelen. Het beste is dat het middel op alle stadia werkt, maar dat is niet bij alle middelen het geval. Spuit spintmiddelen als de temperatuur hoger dan 20 oC is omdat spint dan actief is.