Roestmijt

In onze vorige nieuwsbrief hebben we al gemeld dat er veel roestmijt aanwezig is in veel soorten. Roestmijt kan onder andere voorkomen in: Carpinus, Fraxinus, Robinia, Fagus, Quercus (met name robur, petrea en cerris), Tilia, Ligustrum, Malus, Prunus spinosa en Prunus lusitanica.

In kleine planten is het van belang om op tijd in te grijpen om te voorkomen dat de ontwikkeling van het gewas stil komt te staan. Op sommige percelen is dat al te zien in bijvoorbeeld Carpinus 1+1 en 1+2, maar ook in spillen. Daarin speelt ook zeker de droge en warme periode een grote rol.

Advies

Om de plaag te beheersen is het advies om te spuiten met 50 ml Vertimec Pro + 7,5 ml Agral Gold/100 liter water. Let op met Vertimec deze wordt afgebroken door zonlicht. Een andere optie is 50 ml Movento + 150 ml Fulvic/100 liter water. Wanneer de druk van roestmijt laag is en er met de meeldauwronde zwavel wordt gespoten, zal de druk ook afnemen. Zwavel heeft een goede nevenwerking op mijten.