Hagelschot in Prunus

De neerslag vergroot ook in laurier de kans op bladvlekken. Net als in buxus zal het gewas voor de regen beschermd moeten worden tegen aantastingen. Het komt erop neer dat het gewas stevig is en een hard en sterk blad heeft. Op percelen met dichtgeslagen grond is de druk hoger. Ook lichte zandkoppen kunnen dit veroorzaken. Daarom is de structuur van de bodem van groot belang. Het advies is om voor de regen te spuiten met 3 liter OLF-Ag + 1 liter Koper + 5 liter Zwavel + 3 kg Bitterzout + 0,5 liter Bond/ha. Wissel dit af met 5 liter Serenade + 5 liter Zwavel + 1 liter Koper + 0,5 liter Mangaannitraat + 3 kg Bitterzout + 0,5 liter Bond/ha.