Teeltvoorbereidingen zaaiuien

De afgelopen weken is er weinig neerslag gevallen en door de lichte vorst die we hebben gehad is het land goed bewerkbaar.

Wanneer het weer mooi weer wordt dan zou er in principe op vroege gronden al een goed zaaibed gemaakt kunnen worden om zaaiuien te zaaien. Kijk wel met een schop of de ondergrond droog genoeg is en niet meer plakt.

De bodemtemperatuur is echter op dit moment nog maar 4°C en kijkend naar de weersvoorspelling voor de komende dagen zal het ook niet snel hoger worden. Met behulp van bodemvochtsensoren zoals die van Farm-21 kan je een idee krijgen wat de bodemtemperatuur van jouw perceel is.

Voor een vroege uienoogst hoeven uien niet voor half maart gezaaid te worden. De teeltrisico’s zijn bij vroeger zaaien veel groter. Zo is de kans op tweewassigheid bij vroeg zaaien veel groter. Bij een heterogene opkomst zijn de planten gevoeliger voor diknekken en geeft dit problemen in de onkruidbestrijding. Daarnaast duurt het langer voordat uien boven staan, dit geeft meer risico’s zoals insectenvraat en doorbreken van de korst bij versleping.

Bewerk de grond niet te fijn in verband met mogelijke versleping en zorg dat het zaaibed na één werkgang klaarligt. Gebruik hiervoor ook een lage bandenspanning. Het is beter om uien kort na de grondbewerking te zaaien, de grond is dan nog mooi vochtig en kneedbaar om het zaad in de grond vast te drukken. Zaai vroege uien minder diep, maximaal 2 cm, dit versnelt de kieming. Zaai de uien ook niet te ondiep, de kans op droogligging of onderdroging is dan eerder aanwezig.