Regelgeving bufferstroken

De huidige regels voor teeltvrije zones blijven gelden voor 2023. Zo moet bijvoorbeeld altijd een kantdop voor de eerste 14 meter van de sloot worden gebruikt.

De strengste regel is leidend, kijk daarvoor ook goed wat er op het etiket staat van gewasbeschermingsmiddelen.

De 4% verplichting van niet-productief land heeft dit jaar nog een vrijstelling gekregen.

Indien je op de bufferstroken ‘bufferstroken met kruiden’ inzaait om mee te doen aan de eco-activiteit dan dient de bufferstrook van 1 april tot 1 oktober voor minimaal 25% zichtbaar bedekt te zijn en minimaal 3 meter breed. We hebben hiervoor samen met CropSolutions verschillende eenjarige en meerjarige mengsels ontwikkeld met de focus op met name het aantrekken van natuurlijke vijanden.