Bemesting wintertarwe

Zodra de omstandigheden goed zijn kun je op tarwepercelen mest rijden mits de grond en ondergrond droog genoeg is.

Er zijn op dit moment ook producten op de markt bestaande uit bacteriën die stikstof binden. Hierop kan je zo’n 30-40 kg besparen op de (kunst)mest gift. Houd hier dus alvast rekening mee. Twee producten waar we zelf ervaring mee op doen zijn Blue-N en Vixeran. Deze producten hebben de volgende gebruiksaanwijzing.


Blue-N

  • Toepassen bij dagtemperaturen tussen de 13°C en 25°C
  • Toepassen wanneer de huidmondjes open zijn
  • Niet toepassen op gewassen die last hebben van stress (te droog, nat, vorst, ziekten en plagen)
  • pH spuitvloeistof pH tussen 5-8
  • Mengbaarheid: solo toepassing heeft voorkeur. Kan wel gemend worden met Zorvec en Revus, maar niet met alle GBM. Pas op met middelen die koper en chloor bevatten.


Vixeran

  • Actief vanaf 8°C
  • Bij warm weer toepassen vroeg of laat op de dag.
  • Zowel actief in de bodem als in de plant.
  • Ideale toepassingstijdstip begin uitlopen tot oprichten van het gewas.
  • Makkelijker te mengen met GBM, bijvoorbeeld met onkruidbestrijding of Moddus.