Onkruidbestrijding zaaiuien

Bepaal afhankelijk van de afharding van het gewas en grootte van de onkruiden de dosering.

Advies op grijze grond

  • 0,2-0,4 liter/ha Basagran + 0,2-0,5 liter/ha Lentagran + 0,12-0,18 liter/ha Starane Top of 
  • 0,5-1 liter/ha Boxer + 0,2-0,5 liter/ha Lentagran  

Let op: Boxer tast de waslaag aan, dus niet combineren met Basagran. Gebruik Basagran ook niet binnen 7-10 dagen na een toepassing met Boxer.  

De herbiciden geven stress aan de uienplant. Daarnaast zorgt het zwakke wortelstel snel voor droogtestress. De laatste jaren zien we goede resultaten van de plantversterker Stressimmune tegen abiotische stress. Kies vanaf eerste pijp 6 cm voor een wekelijkse inzet van 0,5-1 liter/ha Stressimmune.