E-CertNL

Vanaf 1 maart komt het papieren vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) te vervallen. Dit wordt vervangen door het digitale rVDM.

Na inloggen met e-herkenning, zie je onder ‘Overig’ ‘rVDM vooraanmelding’ staan. Als je dit aanklikt kan je je registreren. Belangrijk is om op tijd een account aan te maken bij E-Cert.

Binnen 7 dagen na ontvangst van dierlijke mest dien je deze te bevestigen. Indien je mestleverancier nu al gebruikmaakt van het digitale vervoersbewijs dan kunnen de zaken nu al digitaal worden geregeld.

Regelgeving uitrijden mest

De regels voor het uitrijden van mest zijn ook veranderd. De uitrijddatum voor drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op bouwland is een maand opgeschoven naar 16 maart in plaats van 16 februari. De einddatum verandert niet en blijft 31 augustus. Indien je een vroeg gewas teelt mag je wel drijfmest uitrijden vanaf 16 februari. Vroege teelten zijn voorlopig: aardappelen, grasland, graszaad, granen, koolzaad, bieten, blauwmaanzaad, haver, prei, spinazie, peen en uien.

Praktisch verandert er dus niet veel. Je moet deze percelen echter wel melden op RVO vóór 15 februari! Aanmelden doe je 24 uur van tevoren voor het betreffende perceel in MijnPercelen, vanaf 1 februari. De lijst met vroege gewassen is nog niet definitief en het ministerie verwacht dit voor 16 februari voor elkaar te hebben. De lijst van vroege gewassen zal dan ook te vinden zijn op RVO.