Kalium- en magnesiumbemesting

Verschillende studies hebben aangetoond dat planten veel weerbaarder zijn bij een optimale kalium- en magnesiumbemesting.

De kalium- en magnesiumvoorraad verschillen sterk per perceel, dus neem voorafgaand aan de teelt een bodemmonster zodat je beter weet hoeveel je moet geven.

Kali-advies aardappelen

Indien er nog geen kalibemesting is gegeven, is vooraf aan de teelt nog een geschikt moment om dit te doen. Het kali-product is afhankelijk van de bodemwaarden en het ras:

  • Kali60 is basisadvies kaligift, wanneer sporenelementen voldoende zijn en rasafhankelijk
  • Korn-Kali bij lage magnesiumwaarden
  • Polysulfaat bij lage magnesium- en calciumwaarden
  • Polysulfaat bij rassen die snel een laag onderwatergewicht hebben: Innovator, Melody en Frieslanders. Raadpleeg bij twijfel de leverancier van het pootgoed.

Indien je minder grote hoeveelheden wilt verstrooien is er een mooie combi van Kornkali met Polysulfaat. Deze combi lijkt op de PotashPlus (37% K, 3% Mg, 8% Ca)  en is beter verstrooibaar dan Kali60. Overbemesting kan door een gift van Korn-Kali of Kali60.

Kali-advies zaaiuien

Uien zijn veel chloorgevoeliger, zeker in het jonge stadium, dus hiervoor adviseren we 600-800 kg/ha Polysulfaat. Later als overbemesting kan Kali in de vorm van Kali60 of Korn-Kali worden gegeven.