Advies stikstofbinders

Vooral op percelen waar men krap zit qua stikstofruimte kunnen producten met stikstofbinders zoals BlueN en Vixeran uitkomst bieden.

BlueN en Vixeran kunnen beide zo’n 30-50 kg N/ha binden. Dit jaar liggen beide producten in de CropSolutions-proeven. Vixeran is makkelijker te combineren in de mix met herbiciden en fungiciden. Pas beide producten toe in een jong gewasstadium wanneer de meeste nachtvorst voorbij is en bespaar bij beide producten niet op eerste (kunst)mestgiften.

Advies Vixeran

  • Poeder wat inactieve bacteriën bevat, wordt actief in contact met water
  • 50 gram/ha bij normaal spuitvolume (water 200-300 l/ha)
  • Eerst oplossen in een paar liter water en vervolgens in tank oplossen
  • Ideale toepassing bij uitlopen tot oprichten gewas granen (combineren met Moddus of onkruidbestrijding is mogelijk)


Advies BlueN

  • Poeder wat inactieve bacteriën bevat, wordt actief in contact met water
  • 333 gram/ha bij normaal spuitvolume (water 200-300 l/ha)
  • Toepassen vanaf einde uitstoeling granen tot 2e knoopstadium
  • Oppassen met nachtvorst
  • Toepassen in actief groeiend gewas, bacterie wordt gelokt door methanol excretie huidmondjes
  • Spuiten op droog gewas