Trips in zaaiuien

Trips heeft zich de afgelopen periode explosief kunnen ontwikkelen door de hoge temperaturen. Wanneer de tripspopulatie niet onder controle is, dan adviseren we de volgende opties:

  • 0,4-0,75 liter/ha Batavia + 1-2 liter/ha olie, interval om de 10-14 dagen. Maximaal 4 keer toepassen.
    Voor een goede opname van het middel is het belangrijk dat er nog loofgroei is. Het heeft enkel werking op de trips larven, maar dit is het enige middel dat meegroeit in nieuwe pijpjes.
  • 0,75 liter/ha Benevia. Benevia kent een aantal aanvullende toepassingsvoorwaarden om te kunnen voldoen aan de strengere driftreducerende eisen. Raadpleeg hiervoor het etiket. Het heeft een werking op trips adulten en larven en een nevenwerking op de uienvlieg.
  • 0,2 liter/ha Tracer + Attracker (lokstof). Heeft een werking op trips adulten en larven. Bij voorkeur ’s morgens vroeg (ruim voor zonsopkomst) of ’s nachts spuiten i.v.m. afbraak door UV en grootste rakingskans van de trips. Tracer is geen selectief middel en dood ook natuurlijke vijanden.