Aardappels

Toprolvirus en coloradokevers aardappelen

We vinden luizen en coloradokevers in aardappelpercelen. Controleer je percelen daarom goed. Aardappeltopluizen brengen het toprolvirus over en dienen om verdere verspreiding te voorkomen tijdig en preventief te worden bestreden. Hiervoor adviseren we het middel Gazelle (0,25 kg/ha) in te zetten. Gazelle heeft tevens een nevenwerking op de coloradokever.

Indien er geen aantasting is van luizen, maar wel van de coloradokever, kies dan voor 0,05 liter/ha Coragen. Coragen is een selectief middel en spaart natuurlijke vijanden meer dan Gazelle.