Halmverkorting wintergerst en wintertarwe

Voer een halmverkorting uit wanneer de eerste knoop los is.

Halmverkorting wintergerst

Advies  

  • 0,6-0,8 liter/ha Moddus 250 EC of 
  • 0,6-0,8 liter/ha Trimaxx of 
  • 0,6-1,25 kg/ha Prodax

Vooral in (winter)gerst komt veel mangaangebrek voor. Voeg Foliplus Mangaancarbonaat toe aan de bespuiting (2-4 liter/ha). Je kunt dit combineren met de halmverkorting. Voor een snelle werking kun je kiezen voor een combi met 1 liter Foliplus Mangaannitraat (vooral op lichte grond). Spuit in dit geval de combi apart en niet combineren met een onkruidbestrijding. In extreme gevallen kan 10-15 kg/ha Mangaansulfaat apart worden gespoten.  

 

Halmverkorting wintertarwe 

Advies

  • 0,25 liter/ha Moddus 250 EC/CCC + 0,5-1,0 liter/ha of
  • 0,3 kg/ha Prodax + 0,5 liter/ha CCC (restricties per merk verschillend) 

Maak verschil tussen legeringsgevoelige rassen en niet legeringsgevoelige rassen qua dosering CCC.  

In wintertarwe kan ook mangaangebrek voorkomen, voornamelijk op lichtere gronden. Voeg dan 1,5-3 liter/ha Foliplus Mangaancarbonaat toe aan de halmverkorting. 

In geval van zichtbaar mangaangebrek en voor een snelle werking kan je kiezen voor een combinatie met 3 liter/ha Foliplus Mangaannitraat (vooral op lichte grond) en Mangaancarbonaat. In geval van ernstig mangaangebrek kan worden gekozen voor 10-15 kg/ha mangaansulfaat. Voer dit als aparte bespuiting uit, en zorg ervoor dat het gewas goed droog is.