MH-spuiten aardappelen

Door de droogte slijten de gewassen en sterven ze sneller af. Op vroege percelen en rassen zoals Innovators is de minimale maatsortering al bereikt. Het is nu zoeken naar een goed moment met voldoende opname voor een toepassing met MH. Voor een goed transport heeft MH minimaal 24 uur goede opnamecondities nodig. Hanteer daarvoor het 3-5 weken voor loofdoding of afsterven criterium. Doorwas komt dit jaar redelijk veel voor. MH zal doorwas op kleine knolletjes (<2 cm) nog stopzetten, maar op veel groter niet meer.

Vuistregels wanneer je MH moet toepassen

  • Juiste spuitmoment: voor een optimale kiemremming is minimaal 3 weken tussen spuiten en loofdoding/natuurlijke afsterving nodig. Een tussenperiode van 5 weken is optimaal. Spuit wanneer het loof op zijn retour gaat en uitgebloeid is. 80% van de knollen moet in de maatsortering zitten van minimaal 30 mm.
  • Alleen vitale gewassen: als een gewas lijdt aan stress wordt de sapstroom geremd. Spuit daarom alleen op vitale gewassen zodat er een goede opname van MH plaatsvindt.  
  • Bespuiting bij hogere temperaturen: spuit niet overdag, wel op een droog gewas. Wanneer het gewas niet meer actief groeit door een periode met temperaturen boven de 25⁰C, stel dan de bespuiting uit of spuit laat in de avond. De werking is dan wellicht minder, maar we zien dan toch altijd effect in de bewaring. Ook een verminderde werking is vaak goedkoper dan een extra toepassing met een kiemremmer in de bewaring. 

Advies

  • 11 liter/ha Crown MH of
  • 5 kg/ha Royal MH  

Toepassen met 500-600 liter/ha water. Spuit altijd apart en gebruik geen uitvloeiers of hechters. Timing van MH is maatwerk en kan maar één keer goed worden uitgevoerd. We zien dit jaar veel verschillen tussen de percelen. Bepaal per perceel het optimale spuitmoment. Vraag je adviseur om advies. Wij helpen je graag. MH zorgt voor stress bij de plant. Het stresseffect kan worden verminderd door 2 liter/ha Aminoboost toe te voegen aan de phythophthorabestrijding. 

Meer info

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze klantenservice of met je adviseur.