Zaaiadvies wintergranen

Houd bij het zaaien van wintergerst en wintertarwe rekening met de risico’s van (te) vroeg zaaien. Dit jaar was de schade van het dwergvergelingsvirus in wintertarwe behoorlijk. Een van de maatregelen die kan worden genomen tegen dit virus is het niet te vroeg zaaien van wintergranen. Onder de 10°C worden luizen die het vergelingsvirus kunnen overbrengen minder actief. Dus zaaien wanneer het kouder is zorgt voor minder overdracht door luizen. Een grove stelregel is daarom om niet voor half oktober te zaaien. Dalen de temperaturen echter te laat of niet onder de 10°C dan blijven luizen de hele winter actief. Monitoring blijft dus belangrijk.

Tolerante wintergerst laat geen schade zien door het dwergvergelingsvirus, maar vermeerdert het virus wel! Vroeg zaaien van wintergerst kan een risico zijn. Een besmet wintergerstperceel kan namelijk een groene brug vormen voor de luizen naar een wintertarweperceel.

Naast niet (te) vroeg zaaien is monitoring van de luizenpopulaties op de wintergerst- en wintertarwepercelen ook ontzettend belangrijk. Wanneer de schadedrempel is overschreden kun je ingrijpen met een bespuiting.