Bodemherbiciden en bemesting veldbonen

Zomerveldbonen kunnen de komende weken worden gezaaid. Zaai op 5 cm diepte. Het is raadzaam om aan de basis een kleine gift stikstof in de vorm van 100 kg/ha KAS te geven zodat het gewas snel aan de gang komt en dicht staat. Voor de onkruidbeheersing adviseren we voor het zaaien 8 liter/ha Bonalan afhankelijk van de onkruiddruk. Direct na zaai adviseren we 0,15-0,2 liter/ha Centium + 1,5 liter/ha Challenge 2 liter/ha Stomp + 0,5% Squall.