4% niet-productief bouwland (GLMC 8)

De Europese commissie heeft besloten dat GLMC 8 ‘Niet productief areaal’ ingevuld kan worden door minimaal 4% van het bouwland te bestemmen voor:

  • Niet-productief areaal (NPA), en/of

  • Stikstofbindende gewassen, en/of

  • Vanggewassen

In de betreffende EU-verordening is aangegeven dat geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden bij de teelt van stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen die ingezet worden voor GLMC 8. Het is niet duidelijk hoe Nederland dit gaat regelen, dit is nog afwachten.