Slakken

Het was een droog seizoen, maar we zien nu met de regen de slakken toch weer tevoorschijn komen.

Slakken komen voornamelijk vanuit perceel- en akkerranden het veld op. Controleer deze randen daarom goed en pas slakkenkorrels toe, daar waar GBM is toegestaan. Als er veel slakken voorkomen; is het bij de inzaai van groenbemester, wintertarwe, wintergerst en graszaad verstandig slakkenkorrels te strooien. Je kunt dit ook direct mengen met het zaaizaad voor een goede verdeling. 

Wanneer er veel slakken in de aardappelpercelen gevonden worden, is aan te raden om slakkenkorrels te strooien voordat de slakken de aardappelen in gaan en zo mee de aardappelbewaring gaan.

Advies

  • 7 kg/ha Iroxx slakkenkorrel (maximaal 4 keer per teeltseizoen)

Na inzaai van graszaad kun je overwegen om het zaaibed dicht te rollen met een Cambridgerol. Op deze manier is het minder aantrekkelijk voor slakken.