Onkruidbestrijding wintergranen

De onkruidbestrijding voor wintergerst kan volgens het etiket alleen na opkomst en in wintertarwe voor en na opkomst.

Technisch gezien heeft een bespuiting na opkomst het voordeel dat de kluiten al kleiner zijn geworden en de grond beter is aangesloten. De berijdbaarheid van het land is echter vaak beter direct na zaai. Je kunt er daarom voor kiezen direct na zaai de spuitsporen er in te rijden en na opkomst de bespuiting uit te voeren.

Advies wintergerst (na opkomst) en wintertarwe (voor en na opkomst)

  • 0,4-0,6 liter/ha Herold (afhankelijk zwaarte grond) + 0,15-0,2 liter/ha AZ500 of
  • 3-4 liter/ha Malibu + 0,15-0,2 liter/ha AZ500
  • Kies voor Malibu indien u bloembollen als volggewas teelt. Bij gebruik van Malibu is het belangrijk dat het zaad goed bedekt is onder de grond omdat er bij direct contact met het zaad schade kan ontstaan.
  • Op lichte grond c.q. zandgrond kun je kiezen voor een verlaagde dosering Herold
    (0,4 liter/ha) + AZ500 (0,15 liter/ha).
  • Heb je gras(zaad) als onderteelt? Kies dan voor alleen 0,2 liter/ha AZ500 direct na zaaien voor opkomst.

Advies voor accent op duist wintertarwe voor opkomst

  • 0,45-0,6 liter/ha Herold (afhankelijk zwaarte grond) + 1,5 liter/ha Stomp

Zorg ervoor dat het zaad goed bedekt ligt om schade aan het gewas te voorkomen. Houd er rekening mee dat AZ500 een lange werkingsduur heeft. Voor het inzaaien van kruisbloemige gewassen na de oogst, zoals bladrammenas en gele mosterd, is een kerende grondbewerking nodig in geval van een extreem droog jaar. Graszaad of grasgroenbemesters als nateelt vormen geen probleem. Spuit op percelen met bloembollen als volggewas geen diflufenican bevattende middelen zoals Herold in verband met kans op gewasschade in de volgteelt. De geadviseerde middelen hebben nauwelijks contactwerking. Op het moment van bespuiten staan soms al onkruiden als kruiskruid, muur en kamille boven. Voeg daarom 0,65 liter/ha Tapir toe (toelating vanaf 4 blad stadium). In het voorjaar kan dit onkruid worden aangepakt met Primus/ Primstar (wat geen toelating heeft in het najaar).

Toevoegingen

Op mangaangevoelige grond is het belangrijk om mangaangebrek zo vroeg mogelijk voor te zijn. Daarom is het aan te raden om aan de onkruidbestrijding een mangaanmeststof als Foliplus mangaancarbonaat toe te voegen.