Kiemlustige knollen vragen om goede aardappelbewaring

Het was een zeer droog teeltseizoen met hoge temperaturen. Dit resulteerde in veel stress voor de aardappelen.

Deze omstandigheden zorgen over het algemeen voor kiemlustige knollen. In combinatie met minder optimale omstandigheden voor de opname van MH is de verwachting dat aardappelen dit seizoen eerder zullen kiemen.

Over het algemeen is het onderwatergewicht van de aardappelen hoog. Een hoog onderwatergewicht maakt aardappelen gevoelig voor stootblauw. Probeer hier met de valhoogtes zoveel mogelijk rekening mee te houden. Er is lokaal ook veel regen gevallen waardoor sommige percelen lang blank hebben gestaan met als gevolg rottende knollen. Houd er rekening mee dat aardappelen die er nu nog goed uitzien in de cel nog kunnen gaan rotten. Houd aardappelen van deze percelen dus extra in de gaten.

Drogen

Voor een goede bewaring is het belangrijk dat de aardappelen goed drogen en er een goede wondheling plaatsvindt. Warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht, dus houd in het begin de temperatuur relatief hoog (gemiddeld 13,5 °C). Zorg ook tijdens of direct na het vullen van de loods voor een goede interne ventilatie zodat er geen knollen met verschillende temperaturen in de loods komen te liggen. Anders kan het vocht op koude knollen neerslaan. Denk bij zeer vochtige knollen aan verwarming door kachels. Wanneer de knollen goed zijn gedroogd, kan de temperatuur worden verlaagd. Afhankelijk van de afzetmarkt en aflevertijdstip moet er meer of minder worden teruggekoeld:

  • Tafelaardappelen 4°C
  • Fritesaardappelen 7-9°C
  • Chipsaardappelen 8-10°C
  • Pootaardappelen 3-4°C
  • Zetmeelaardappelen 4°C

Aardappelen gassen

Wanneer de knollen goed zijn gedroogd kan worden begonnen met de kiemremming. Het is belangrijk dat de knollen goed droog zijn; de kiemremmingsmiddelen kunnen schade geven op natte aardappelen. Al enkele jaren kan AR Plant voor jou de zorg van het gassen vakkundig en snel op zich nemen en in overleg met het juiste middel voor uw aardappelen. Voor vragen raadpleeg je adviseur.

Producten

Stem de keuze van het kiemremmingsmiddel af op de conditie van de partij en de schuur. Wij kunnen je er met onze ervaring goed over adviseren. Je kunt van tevoren ook eens de beslisboom ontwikkelt door BO Akkerbouw uitproberen. Vanwege de hoge kiemlustigheid adviseren we de aardappelen vaak te controleren afhankelijk daarvan de dosering te kiezen. Bij een hoge kiemlustigheid adviseren we de bovengrens aan te houden.

1,4-Sight

1,4-Sight werkt goed, maar het is zeer vluchtig. Ruimtevulling en afdichting van de bewaring zijn erg belangrijk. Bij erg natte partijen waar veel geventileerd moet worden is dit middel niet de beste keuze. Wanneer wordt begonnen met een ander middel kan uiterlijk in januari worden overgeschakeld naar 1,4-Sight. Houdt voor een dosering 8-20 ml/ton aan. Bewaar andere gewassen zoals knolselderij en wortelen niet in dezelfde bewaring/ schuur als de aardappelen. Door de vluchtigheid van het middel kan dit tot residuproblemen leiden.

Argos

Dit middel heeft het voordeel dat het nog kan worden ingezet wanneer er al kleine kiemen op de aardappelen staan. We raden een dosering aan van 100 ml/ton, waardoor een apparaat met een hoge capaciteit nodig is. Let op dat Argos schade kan veroorzaken op o.a. tempex en kabels.

Biox-M

De werking van Biox-M is net als Argos op het afbranden van de witte puntjes. Het product kan worden ingezet als er al kleine kiemen op de aardappelen staan en is in staat om grotere kiemen af te branden. We adviseren een dosering van 30-90 ml/ton. Mocht u veel last hebben van slakken in de knollen dan heeft dit middel een nevenwerking. In geval van slakken is vooral snel terugkoelen erg belangrijk!

Lees meer over aardappelbewaring