Ziekten en plagen veldbonen

Luizen (met name zwarte bonenluis) zijn de grootste plaag in veldbonen. De zwarte bonenluis zorgt voornamelijk voor zuigschade. Ingrijpen is pas nodig bij een zeer hoge druk. Laat de natuurlijke vijanden eerst hun werk doen. Bij de huidige vochtige weersomstandigheden zien we echter wel een hoge ziektedruk. Er wordt redelijk wat aantasting van valse meeldauw en chocoladenvlekkenziekte gevonden.

Kies bij een hoge ziektedruk voor de inzet van 1 l/ha Prosaro of 1 kg/ha Switch + 0,25 l/ha uitvloeier. Indien deze middelen al een keer zijn ingezet kies dan voor Foliplus Zwavel + Foliplus Zink, deze middelen kunnen ook worden toegevoegd aan Prosaro of Switch. Voor het stimuleren van de vruchtzetting kan worden gekozen voor de inzet van 3 l/ha Algaforce.