Zaaiuien

Veel percelen zaaiuien komen momenteel boven of staan in het kramstadium. De middelenkeuze en dosering zijn afhankelijk van het gewasstadium.

Advies kramstadium bij kleine onkruiden, grijze grond

  • 0,1 l/ha Basagran + 0,1 l/ha Starane Top. Zorg dat er na spuiten binnen 24 uur geen regen op komst is.

Starane Top: versterkt de mix in de breedte (booster) en voegt werking toe op met name veelknopigen (onder andere varkensgras en zwaluwtong), kleine melden, kroontjeskruid en kleefkruid.

Advies kramstadium bij vochtige grond

  • 0,5-1 l/ha Wing P + eventueel toevoeging
  • Vanaf opkomst in het kramstadium 0,2 l/ha AZ500 toepassen.

Advies vlagbladstadium

Gewas zeer gevoelig voor schade door bespuitingen.

  • Aanvulling 0,25 l/ha Stomp: bij hoge onkruiddruk of bij een lange periode van vlagbladstadium. Als het heeft geregend altijd wat doen, ook op de schonere percelen. 
  • Wanneer het droog is kun je de volgende contactmix spuiten op droge grijze grond, stadium 1e pijpje: 0,2 l/ha Basagran + 0,2-0,5 kg/ha Lentagran+ 0,2 l/ha Starane Top.