Plagen suikerbieten

Vanwege de relatief lage temperaturen en vele neerslag zien we redelijk veel schade van plagen in de suikerbieten. Het bouwplan en de teeltmethode zijn hierbij belangrijk om rekening mee te houden.

Percelen met gras als voorvrucht laten veel emeltenschade zien en NKG-percelen laten meer slakkenschade zien. Monitor je percelen goed en gebruik bouwplan breed selectieve middelen zodat de natuurlijke vijanden gespaard blijven.

Luizen

De luizendruk is op dit moment ook erg hoog. Vooral op gedeeltes van het perceel die uit de luwte liggen worden vaak luizen gevonden. Onderzoek vanuit BO Akkerbouw toont aan dat luizen vooral aan de perceelsranden voorkomen en monitoring hier dus zeker belangrijk is.

Monitor goed en grijp tijdig in bij het overschrijden van de schadedrempel. Monitor minstens 20 planten per perceel voor een goede indruk. De schadedrempel tot half juni ligt bij meer dan 2 groene bladluizen per 10 planten. Tot juni ligt voor zwarte bonenluizen de schadedrempel bij meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van 30-50 luizen. Wanneer de schadedrempel is overschreden is tot en met het tienbladstadium Teppeki hiervoor het meest geschikte middel (0,14 kg/ha). Teppeki kan worden gemengd met de onkruidbestrijding. Door deze middelen lost de waslaag van de bieten wat op waardoor Teppeki beter wordt opgenomen. Indien Teppeki al een keer is ingezet, kies dan voor de inzet van Batavia (0,45 l/ha).