Onkruidbeheersing suikerbieten

De meeste percelen bieten zijn gezaaid en een redelijk gedeelte staat al boven.

Voor de onkruidbeheersing adviseren we het volgende voor de LDS vanaf opkomst:

  • 0,5 l/ha Astrix EC + 0,5 l/ha Tramat (Oblix) + 0,5 l/ha Bettix/Goltix + 0,5 l/ha Robbester
  • 0,5-0,75 l/ha Betanal Tandem + 0,5-1 l/ha Bettix + 0,5 l/ha Robbester

Het gewas en de onkruiden zijn zacht, dus gebruik niet te hoge concentraties.

Advies toevoegingen

  • 15 g/ha Safari toevoegen tegen o.a. varkensgras
  • (klei) 75 g/ha Safari Duo Active op lastige onkruiden; onder andere uitstaande melde, varkensgras, hondspeterselie
  • 3 l/ha Foliplus Borium meespuiten ter voorkoming van hartrot.