Onkruidbestrijding zaaiuien

Advies kramstadium bij kleine onkruiden op grijze grond

  • 0,1 liter/ha Basagran + 0,1 liter/ha Starane Top. Pas toe wanneer er na de bespuiting binnen 24 uur geen regen op komst is.
    Starane Top: versterkt de mix in de breedste zin (booster) en voegt werking toe op met name veelknopigen (varkensgras en zwaluwtong), kleine melden, kroontjeskruid en kleefkruid.

 

Advies kramstadium op vochtige grond

  • 0,5-1 liter/ha Wing P.
    Vanaf opkomst in het kramstadium 0,2 liter/ha AZ500 toepassen.


Advies vlagbladstadium

In dit stadium is het gewas zeer gevoelig voor schade door bespuitingen.

  • Aanvulling 0,25 liter/ha Stomp: bij hoge onkruiddruk of bij een lange periode van vlagbladstadium. Als het heeft geregend dan altijd iets doen, ook op de schonere percelen.
  • Wanneer het droog is kan je de volgende contactmix spuiten op droge grijze grond, stadium 1e pijpje: 0,2 liter/ha Basagran + 0,2-0,5 kg/ha Lentagran + 0,2 liter/ha Starane Top.